paranormaalbeurs
informatie over paranormaalbeurzen en mediums

Het is nu 26-09-2020 22:43:53
paranormaalbeurs
Onbeantwoorde berichten bekijken
 Forum   Onderwerpen   Berichten   Laatste bericht 
Welkom  

Hallo

Welkom op het gratis Paranormaalbeurs BB Forum.

Dit Forum beoogt u antwoorden te geven op vragen in het kader van het Spirituele Spectrum.

Spirituele Groeten,

Team Paranormaalbeurs
http://www.paranormaalbeurs.info
Medium & Paragnosten  
Geen nieuwe berichten mental medium
Het woord Mental staat voor het mentale contact dat een medium legt met overleden personen. Een Mental medium ontvangt voor u informatie en gegevens van overledenen waarmee hij of zij u een stuk op weg kan helpen, wij noemen dit communiceren met overleden of boodschappen van gene zijde, dit niet te verwarren met channelen. Een mental medium kan communiceert dus met de energieën die zich veelal buiten ons bewustzijn bevinden. U kunt dus met name bij een mental medium terecht als u vragen heeft over uw dierbare overledenen en dit kan heel hulpvol zijn bij het verwerken van een verlies. Via het kanaal dat dit medium opent zijn zij ook in staat om andere vragen te beantwoorden. Er zijn verschillende manieren van communiceren met overledenen zo kunt u bijvoorbeeld denken aan; helder voelen, helder horen, helder zien of helder ruiken. Als u contact opneemt met een mental medium is het niet de bedoeling dat u informatie verschaft. Het medium zal eerst aangeven met wie zij voor u contact hebben door middel van bewijzen. Dit houd niet in dat zij altijd in staat zullen zijn contact te leggen met de persoon waarmee u graag contact wilt hebben, want ook aan gene zijde bestaat de vrije wil. Een mental medium doet in principe geen voorspellingen, tenzij een overleden persoon hierover informatie doorgeeft aan het medium, wel het geven van inzichten en vooruitzichten. Een mental medium werkt vanuit de spirituele wereld en is de stem voor diegene die geen stem meer hebben. De ambassadeur tussen twee werelden.
Moderator Moderatoren
0 0 Geen berichten
Geen nieuwe berichten psychic medium
Het woord psychic is het Engelse woord voor psychometrie. Een psychic medium haalt informatie uit alle energie die om u heen is. Deze energie vertaald het medium in woorden, beelden, inhoud en mogelijk een ondersteunende boodschap. Zo is een psychic medium heel goed in staat om aan de hand van uw stem informatie van u te ontvangen en analyseren maar deze analyse is bijvoorbeeld ook heel goed mogelijk aan de hand van een trouwring of foto, het zogenoemde foto lezen. Een goed psychic medium kan via een koffielepeltje waar uw energie in zit, informatie over u te geven en kan dit ook met bijvoorbeeld koffiedik. Met alle verkregen informatie in combinatie met levenservaring is een psychic medium goed in staat uw situatie te analyseren en kan vandaar uit adviseren en een verwachting uitspreken. Zij zijn met name erg goed in het analyseren van het karakter, emotionele gebeurtenissen en aanwezige talenten. Kortom een Psychic medium kan u inzichten en vooruitzichten verschaffen. Niet te verwarren met toekomst voorspellingen.
Moderator Moderatoren
0 0 Geen berichten
Geen nieuwe berichten paragnost
Het woord paragnost betekend letterlijk 'het weten van het paranormale'. Een paragnost weet vaak niet waar zijn of haar informatie vandaan komt. Er wordt wel gesproken over een collectief archief ook wel de Akasha Kroniek genoemd. De informatie die een paragnost ontvangt kan hem of haar op verschillende manier bereiken. We spreken wel over helder voelen, helder horen, helder weten, helder zien en helder ruiken. Dit is dus verschillend per paragnost. De titel paragnost wordt veelvuldig gebruikt maar is alleen op zijn plaats als we spreken over een persoon die deze 'gave', heeft meegekregen en deze gevoed heeft met trainingen. Als paragnost moet men in staat zijn om informatie uit het verleden, het heden en ook een stukje toekomst te kunnen vergaren. Met deze informatie is een paragnost in staat inzichten te geven die ondersteunend kunnen zijn in het leven. Een paragnost heeft vaak een zwaarder leven gehad en daardoor veel levenservaring opgedaan. Met behulp van deze levenservaring in combinatie met de paranormale informatie kunt u met bijna iedere vraag bij een paragnost terecht.
Moderator Moderatoren
0 0 Geen berichten
Geen nieuwe berichten fysic medium / trance medium
Een fysiek medium is zeldzaam. Is er sprake van het fysic mediumschap dan wordt dit medium overgenomen door een energie (overleden persoon) die het medium gebruikt als kanaal om boodschappen of inzichten door te geven. Dit noemen we het channelen en kan leiden tot heel bijzondere zaken. Zo zijn er fysiek mediums die zelf niet kunnen schilderen of muziek kunnen spelen maar op het moment dat zij worden overgenomen opeens binnen een heel kort tijdsbestek in staat zijn bijvoorbeeld een Rembrand te schilderen of stukken van Mozart te spelen. Ook is het mogelijk dat het medium een taal spreekt onder invloed van een energie die zij normaal gesproken niet beheersen. Nu zijn er binnen de branche veel mediums die gebruik maken van automatisch schrift. Alleen bij een fysiek medium is hier sprake van. Zij hebben dan ook het handschrift van bijvoorbeeld een overledene. Nu zijn er ook wel mental en phychic mediums die aangeven via automatisch schrift zaken voor u op papier zetten, dit is echter niet correct. Wat zij doen is de informatie die zij ontvangen op papier zetten en dit gebeurt dan niet automatisch.
Moderator Moderatoren
0 0 Geen berichten
Geen nieuwe berichten junior medium
Wat kunt en mag u van een junior medium verwachten?. Eigenlijk zegt het woord het al. Een junior medium heeft door middel van bewijslast aangetoont dat er veel potentie is om het vakproffesioneel te gaan beoefenen. Eigenlijk spreken we van een medium in opleiding. Een junior medium is in staat om kloppende waarnemingen weer te geven bestaande uit informatie, tekst of beelden in het heden, zonder voorinformatie. Vaak spreken wij van jongere mensen die nog net niet voldoende levenservaring hebben om met deze informatie passende consulten te geven. Of anderzijds nog wat moeite hebben met het interpreteren van dedoorgekregen informatie, want net als bij ieder ander beroep is hier training en studie voornodig. Wij spreken over een aankomend talent die de mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen tot een vooraanstaand medium binnen één of meerdere diciplines van het mediumschap.
Moderator Moderatoren
0 0 Geen berichten
Geen nieuwe berichten healing medium
Een healing medium kent veel overeenkomsten met een mental of psychic medium. Zij halen informatie uit uw energie door bijvoorbeeld het horen en aanvoelen van uw stem of door met hun handen de energie aan te voelen. Een healing medium kan op deze manier aanvoelen in welk gebied van uw lichaam klachten zijn. Dat wat een healing medium kan zien of voelen is informatie op energetische niveau. Maar het woord healer heeft een veel ruimere betekenis. Een healing medium ontvangt voor u ook informatie die kan helpen op zoek te gaan naar de bron van de klacht en de oorzaak. Door waarnemingen moet een healing medium in staat zijn aan de hand van voelen, zien of horen wat er in uw verleden heeft plaatsgevonden waardoor u nu deze klachten heeft. Dus het vinden van antwoorden over de oorzaak en de bron onder de oorzaak, zodat deze informatie geaccepteerd kan worden om het vervolgens te kunnen transformeren. Het healen gebeurt dus niet alleen op fysiek niveau maar ook op het mentale aspect van de mens, het totaal beeld. Met behulp van inzichten en het werken van door behandeling met energie is een healing medium in staat blokkades in het lichaam op te lossen. Pijnbestrijding is daarbij mogelijk en zelden maar soms ook genezing. De beslissing tot genezing ligt niet in handen van een healing medium. Omdat een healing medium alleen een lichaam is dat informatie en energie doorgeeft vanuit de spirituele wereld ligt de keuze of een persoon wel of niet geneest bij hem of haar zelf. Die keuze wordt mogelijk gemaakt door 'het lot', of hogere hand die het medium tijdens het healing proces informatie verschaffen. Tevens heeft ook de verandering die bij een persoon plaats vindt, acceptatie en leerproces invloed op een mogelijke genezing. U mag van een healing medium geen medische kennis verwachten. Nu is een healing medium geen arts, dokter of psychiater en hij of zij zal u altijd eerst vragen of u een deskundige bezocht heeft. Zo niet dan zal hij of zij altijd aanraden dit alsnog te doen.
Moderator Moderatoren
0 0 Geen berichten
Geen nieuwe berichten numeroloog
Een numeroloog kan uit persoonlijke getallen een betekenis lezen. Het is bij uitstek een manier om meer inzicht te krijgen in jezelf en je levensloop. Een numeroloog maakt daarbij gebruik van de getallen uit uw geboortedatum en geeft waardes met cijfers aan de letters uit uw naam. Maar ook een huisnummer of bankrekening nummer, de nummers op een kentekenplaat kunnen informatie verschaffen. De getallen in je leven zijn niet toevallig, ze zijn een onderdeel van je levenspad. Ieder mens heeft een uniek getallenstelsel wat informatie bevat over het wel en wee en de inhoudelijke mens. U kunt aan een numeroloog vele vragen stellen, met name die betrekking hebben op uzelf of bijvoorbeeld uw kinderen. Numerologie is dus een hele prettige manier om dichter bij u zelf te komen.
Moderator Moderatoren
0 0 Geen berichten
Geen nieuwe berichten kaartlezer
Met behulp van uw energieveld en de intuïtie van de kaartlezer of tarotist legt de spiritueel specialist kaarten naar aanleiding van de vraag die u stelt. Deze kaarten worden vervolgens geduid. Een tarotist heeft een gedegen opleiding achter de rug en het leggen van de tarot kaarten wordt erkend door een universitair onderzoek als een wetenschap die iedereen kan leren. Het kaartlezen komt voor uit overleving van kennis en gebeurt met speelkaarten of ook wel zigeunerkaarten genoemd. Er zijn mediums die de kaarten gebruiken ter ondersteuning van hun waarnemingen. U kunt bij een tarotist eigenlijk met al uw vragen terecht. Vragen over de toekomst kunnen worden geduid en zullen een algemeen beeld scheppen en nooit specifieke gebeurtenissen. Zo zullen de kaarten u kunnen ondersteunen op bijvoorbeeld de vraag of u binnenkort ander werk zult vinden. De kaarten zullen uw vragen met ja of nee en mogelijk een termijn weergeven maar niet waar u gaat werken. Bij een goede tarotist kunnen in slechts één enkele kaart-legging velen vragen beantwoord worden en inzichten worden gegeven.
Moderator Moderatoren
0 0 Geen berichten
Advies  
Geen nieuwe berichten Ego - Het Ik
Advies over: Zelfbewustzijn. Persoonlijke verschijning. Zuivere expressie van de identiteit. Projectie van het eigen wezen. Presentatie naar buiten toe.
Moderator Moderatoren
1 1 19-01-2010 19:19:43
Team Paranormaalbeurs Laatste bericht bekijken
Geen nieuwe berichten Materieel Bezit
Advies over: Materieel (en geestelijk) bezit. Concreet tastbaar niveau. Financiën. Inkomen en persoonlijke capaciteiten i.z. het voorzien in het levensonderhoud. Ontplooien praktische talenten. Gevoel van eigenwaarde.
Moderator Moderatoren
0 0 Geen berichten
Geen nieuwe berichten Communicatie
Advies over: Communiceren. Leren. Informatie uitwisseling. Contacten. Broers, zussen. Schooljaren, Onderwijskundig. Naaste omgeving (buren e.d). Communicatiemiddelen, vervoer. Korte reizen.
Moderator Moderatoren
0 0 Geen berichten
Geen nieuwe berichten Huiselijke Sfeer
Advies over: Emotionele omgeving. Thuishaven. Huiselijke sfeer. Privé omgeving. Geborgenheid. Persoonlijke afstamming (vader). Familiebanden. Emotionele identificatie: ergens bijhoren.
Moderator Moderatoren
0 0 Geen berichten
Geen nieuwe berichten Creativiteit
Advies over: Creatieve zelfexpressie, bezigheden en liefde. Opbouwen zelfvertrouwen. Plezier. Levenslust. Romances. Erotiek. Liefdesaffaires. Kinderen.
Moderator Moderatoren
0 0 Geen berichten
Geen nieuwe berichten Werk - Baan
Advies over: Praktische integratie. Dagelijkse werkzaamheden. Levensbezigheden. Werk en werkrelaties. Gezondheid op lichamelijk niveau.
Moderator Moderatoren
0 0 Geen berichten
Geen nieuwe berichten Relaties
Advies over: Sociale, intiemere relaties. Partnerrelaties. Geliefden. De ander. Type partner. Samenwerking. Eigen gedrag relaties. Vijanden.
Moderator Moderatoren
0 0 Geen berichten
Geen nieuwe berichten Verborgene
Advies over: Verborgen krachten. Onbewuste. Sexuele relaties, intimiteit. Emotionele angsten, afweer. Belastingen. Psychologische occulte vermogens. Leven en Dood. Verlies.
Moderator Moderatoren
0 0 Geen berichten
Geen nieuwe berichten Spiritualiteit
Advies over: Zin van het leven. Inzicht. Filosofie. Religie. Hoger onderwijs. Geestelijke invloed op anderen. Idealen. Verbreding horizon: studie, verre reizen. Spiritualiteit.
Moderator Moderatoren
0 0 Geen berichten
Geen nieuwe berichten Prestaties & Ambitie
Advies over: Presteren. Carrière. Ambitie. Status. Reputatie. Verwachting van moeder. Opbouw ego. Relatie tot gezagshebbers. Maatschappelijk masker.
Moderator Moderatoren
0 0 Geen berichten
Geen nieuwe berichten Sociaal Bezigheden
Advies over: Sociale betrokkenheid. Sociale contacten en bezigheden. Sociale integratie school, sociale kringen. Vriendschappen, groepen. Idealen, wensen, hoop, dromen.
Moderator Moderatoren
0 0 Geen berichten
Geen nieuwe berichten Totaalbeeld
Advies over: Oplossing materiële zaken. Eenwording met de Kosmos. Innerlijke wereld van de Psyche. Spiritueel niveau. Karma. Mystieke belangstelling. Occulte zaken.
Moderator Moderatoren
0 0 Geen berichten
Ervaringen met Mediums & Paragnosten  
Geen nieuwe berichten Marij Beugels
Spiritueel Medium. Afkomstig uit Amstenrade (NL)
Moderator Moderatoren
0 0 Geen berichten
Geen nieuwe berichten Annastasia
Medium uit Geleen (NL) Bestuurder en Oprichtster van de Stichting Centrum voor Spirituele Groei. Bekend vanwege Bloemenseances.
Moderator Moderatoren
0 0 Geen berichten
Geen nieuwe berichten Anton
Paragnost uit Lanaken (B) - Auteur - Mede-oprichter van de Stichting Centrum voor Spirituele Groei - Mede-oprichter van de Vzw Paranormaalbeurs.info
Moderator Moderatoren
0 0 Geen berichten
Geen nieuwe berichten Jos Piefer
Reiki-Master uit Kerkrade (NL) - auteur - Oprichter van Reiki-Sheishin
Moderator Moderatoren
0 0 Geen berichten
Alle fora als gelezen markeren Tijden zijn in GMT + 1 uur
Wie zijn er online?
Wie zijn er online? De gebruikers hebben in totaal 1 bericht geplaatst
We hebben 14 geregistreerde gebruikers
De nieuwste gebruiker is edenmajamay
Er is in totaal 1 gebruiker online :: 0 Geregistreerd, 0 verborgen en 1 gast   [ Beheerder ]   [ Moderator ]
Grootst aantal gebruikers online was 88 op 08-02-2013 21:33:56
Actieve leden: Geen
Deze lijst geeft de gebruikers weer die actief waren in de laatste 5 minuten
Inloggen
Gebruikersnaam:    Wachtwoord:      Log me automatisch in bij elk bezoek    

Nieuwe berichten Nieuwe berichten    Geen nieuwe berichten Geen nieuwe berichten    Forum is gesloten Forum is gesloten


Wilt u geen reclame op dit forum en genieten van extra voordelen? Klik dan vlug hier voor meer informatie!
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Flower Power phpBB theme by Flowers Online. immo op Realo
Maak snel, eenvoudig en gratis uw eigen forum: Gratis Forum